Màn hình LCD SafeCount Fluke IWC6254

  • Thông báo cho người sử dụng tòa nhà khi có thể vào khu vực an toàn
  • Màn hình hiển thị LCD với tính năng nhắn tin có thể tùy chỉnh
  • Ghép nối với cảm biến SafeCount để cập nhật tự động
Danh mục: