Kìm kết hợp cách điện Fluke

Các tính năng chính

  • (1) Kìm kết hợp cách điện 8 inch hạng nặng
  • Được chứng nhận đến 1000 V AC, 1500 V DC
  • Hàm cắt răng cưa bên linh hoạt và lỗ kẹp 4 điểm