Fluke 3540 FC – Máy phân tích công suất điện 3 pha 3540 FC

Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC

Fluke 3540 FC là thiết bị phân tích chất lượng điện 3 pha với Fluke Connect.Theo dõi các thông số điện của thiết bị ba pha và truyền dữ liệu lên đám mây Fluke Connect để truy cập từ xa từ thiết bị di động. Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC theo dõi điện áp, dòng điện & tần số và công suất điện 1 hoặc 3 pha.

Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC

Máy phân tích dòng điện ba pha Fluke 3540 FC đo tải một pha hoặc ba pha, giám sát các thông số điện chính và truyền dữ liệu lên đám mây Fluke Connect. Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC giúp kiểm tra và giám sát chất lượng điện toàn diện. Thông tin về hiệu suất máy có thể truy cập ngay lập tức thông qua thiết bị di động, cho phép các biện pháp phòng ngừa được triển khai nhanh chóng để tránh ngừng sản xuất.

Máy phân tích công suất điện 3 pha Fluke 3540 FC

Biểu đồ trực quan hiển thị các biến thể, xu hướng và biến động của các phép đo trong giai đoạn giám sát với cài đặt báo thức để thông báo cho người dùng khi các giá trị đo nằm ngoài ngưỡng do người dùng đặt. 3540 cung cấp cả thời gian thực và dữ liệu lịch sử và bao gồm cài đặt để ghi nhật ký các phép đo ngay cả khi không được kết nối với Fluke Connect.

Fluke 3540 FC

Máy phân tích dòng điện ba pha Fluke 3540 FC

 

 

 

 

Trả lời