Category Archives: Máy hiệu chuẩn dòng điện và điện áp

TKTech phân phối máy hiệu chuẩn dòng điện và điệp áp Fluke chính hãng.

Ứng dụng: Hiệu chuẩn dòng điện theo một tiêu chuẩn tham chiếu, dùng cho các hệ thống máy móc sử dụng điện trong các khu chế xuất, nhà máy sản xuất,…