Category Archives: Đo áp suất

Máy đo áp suất – chênh áp Fluke

Fluke.com.vn cung cấp máy đo áp suất chính hãng Fluke – Mỹ. Bao gồm đo áp suất và chênh áp, đo áp suất môi trường, các hệ thống quạt gió, ống dẫn khí,…Kiểm tra chênh áp giữa đầu vào và ra của một thiết bị hay trong và ngoài nhà.