Đồng hồ vạn năng FLuke 83-V

Đồng hồ vạn năng FLuke 83-V

 Đồng hồ vạn năng FLuke 83-V – Đồng hồ vạn năng cao cấp, đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, đo tụ, tần số, kiểm tra diode. Chính hãng Fluke

Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLuke 83-V

Voltage DC Maximum voltage 1000V
Accuracy ±(0.1%+1)
Maximum resolution 100 µV
Voltage AC Maximum voltage 1000V
Accuracy ±(0.5%+2)
Maximum resolution 0.1 mV
Current DC Maximum amps 10A (20 A for 30 seconds maximum)
Amps accuracy ±(0.4%+2)
Maximum resolution 0.01 mA
Current AC Maximum amps 10A (20 A for 30 seconds maximum)
Amps accuracy ±(1.2%+2)
Maximum resolution 0.1 µA
Resistance Maximum resistance 50 MΩ
Accuracy ±(0.4%+1)
Maximum resolution 0.1Ω
Capacitance Maximum capacitance 9,999 µF
Accuracy ±(1%+2)
Maximum resolution 0.01 nF
Frequency Maximum frequency 200 kHz
Accuracy ±(0.005%+1)
Maximum resolution 0.01 Hz
Duty cycle Maximum duty cycle 99.9%
Accuracy ±(0.2% per khz +0.1%)
Maximum resolution 0.1%
Conductance Maximum conductance 60.00 nS
Accuracy ±(1.0%+10)
Maximum resolution 0.01 nS
Diode Range 3 V
Resolution 1 mV
Accuracy ± (2 % + 1)
Duty cycle range Accuracy within ± (0.2% per kHz + 0.1 %)

 Thông số kỹ thuật về môi trường

Nhiệt độ hoạt động -20°C to +55°C
Nhiệt độ bảo quản -40°C to +60°C
Độ ẩm (không ngưng tụ) 0% – 90% (0°C – 35°C)
0% – 70% (35°C – 55°C)
Độ cao hoạt động 2000 m

 Thông số an toàn điện

Định mức an toàn điện EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III, 600V CAT IV
Tiêu chuẩn CSA, TÜV

 Thông số khác

Hiển thị Số 6000 counts updates 4/sec
Analog 32 segments, updates 40/sec
Tần số 19.999 counts, updates 3/sec at > 10 Hz
Kích thước máy 201 x 98 x 52 mm (with holster)
Trọng lượng máy 355 g
Trọng lượng gồm case và vòng đo 624 g