Camera nhiệt Fluke Ti90

Camera nhiệt Fluke Ti90

 (Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti90)

-20°C đến +250°C (-4°F ~ 482°F)

Camera nhiệt Fluke Ti90
Camera nhiệt Fluke Ti90

Máy chụp ảnh nhiệt – camera nhiệt Fluke Ti90 được thiết kế nhỏ gọn thuộc dòng máy chụp ảnh nhiệt tầm trung giá thành thấp nhưng khá đầy đủ các tính năng đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Hình ảnh được chụp bằng các điều kiện tương tự và từ cùng một khoảng cách 1,2 m (4 ft) bởi một nhiệt kế chuyên nghiệp và xuất ảnh ở định dạng JPEG. Ngoại trừ phụ đề ở góc dưới, bên trái của mỗi hình ảnh, hình ảnh được hiển thị như được lưu bởi mỗi máy ảnh hồng ngoại.

Chi tiết ảnh trên Fluke Ti90 cao hơn 84%, xem các vấn đề về nhiệt trên máy móc dễ hơn với màn hình rộng hơn 32%.

Một số tính năng nỗi bật khác của Fluke Ti90

Một số tính năng nỗi bật khác của Fluke Ti90
Một số tính năng nỗi bật khác của Fluke Ti90

Thông số kỹ thuật của Fluke Ti90

IFOV (spatial resolution) 5.6 mRad
Resolution 80 x 60 (4,800 pixels)
Field of view 19.5° H x 26° V
Wireless connectivity Yes
Fluke Connect™ app compatible Yes, with included wireless SD card (where available)
Focus system Fixed focus 46 cm (18 in) and beyond
Ruggedized display 3.5 inch diagonal (portrait format)
Rugged, ergonomic design for one-handed use Yes
Thermal sensitivity (NETD) ≤ 0.15°C at 30°C target temp (150 mK)
Temperature measurement range (not calibrated below -10°C) -20°C to +250°C (-4°F to +482°F)
Level and span Smooth auto and manual scaling
Fast auto toggle between manual and auto modes Yes
Fast auto-rescale in manual mode Yes
Minimum span (in manual mode) 2.5°C
Minimum span (in auto mode) 5°C
Built-in digital camera (visible light) 2 megapixel industrial performance
Frame rate 9 Hz only
Extensive SD memory system Removable 4 GB SD memory card and 8 GB wireless SD card (where available)
Direct download via USB-to-PC connection
Image capture, review, save mechanism One-handed image capture, review, and save capability
File formats image Non-radiometric (.bmp) or (.jpeg) or fully-radiometric (.is2)
No analysis software required for non-radiometric (.bmp, .jpg) files
Memory review Thumbnail view navigation and review selection
Software SmartView® software, Fluke Connect™, and SmartView® Mobile app—full analysis and reporting software
Export file formats with SmartView® software BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, and TIFF

Các hình ảnh khác: