Fluke Tripod 2

  • Gắn vào máy ảnh hồng ngoại Ti125, Ti110, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125 hoặc TiR110

 

Danh mục: