Đầu dò điều khiển từ xa Fluke TP165X

  • Đầu dò được thiết kế cho dòng 1500 và 1650
  • Độ dài đầu lên tới 0,735in
  • Đường kính đầu 0,04in
Danh mục: