Đồng hồ vạn năng Fluke 289 (Ghi dữ liệu cho công nghiệp)

  • Đo điện áp AC/DC 1000V
  • Độ chính xác điện áp 0,025%
  • Đo dòng điện AC/DC 10A
  • Độ chính xác dòng điện 0,6%
  • Đo điện trở, điện dung
  • Đo tần số, thông mạch, nhiệt độ