Đồng hồ vạn năng Fluke 287 True RMS

Đo đo dòng AC/DC 10A
Độ chính xác cường độ dòng điện 0,4% (True-RMS)
Đo điện áp AC/DC lên tới 1000V
Độ chính xác điện áp 0,025%
Chức năng thu phóng dữ liệu 14 lần để xem và phân tích dữ liệu TrendCapture
Đo điện dung, tần số
Âm báo đo thông mạch
Đo thông mạch
Đo nhiệt độ