Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II

  • Điện áp AC / DC lên đến 1000V
  • Dòng điện AC / DC lên đến 10A
  • Đo điện trở lên tới 50MΩ
  • Điện dung lên tới 9999
  • Tần số lên tới 199,99kHz
  • Nhiệt độ từ -200˚C đến 1090˚C (tùy thuộc vào cặp nhiệt điện)
  • Đo True RMS cho các giá trị AC
  • Kiểm tra điốt
  • Đánh giá chống bụi và chống nước IP67