Đồng hồ vạn năng Fluke 233 True RMS

  • Điện áp AC / DC: 1000V
  • Dòng điện AC / DC: 10A
  • Đo điện trở lên tới: 40MΩ
  • Điện dung: 9999 HOFF
  • Tần số: 50kHz
  • Nhiệt độ: -40˚C đến 400˚C (thông qua cặp nhiệt điện loại K)
  • Đo lường True RMS
  • Kiểm tra thông mạch / diode