Đồng hồ vạn năng Fluke 117 True RMS

  • Dải điện áp AC / DC: 0 đến 600V
  • Phạm vi cường độ dòng điện AC / DC: 0 đến 10A
  • Phạm vi Milliamp và millivolt
  • Phạm vi đo điện trở: 40MΩ
  • Phạm vi điện dung: 1000 μF
  • Dải tần: 50kHz
  • Kiểm tra tính thông mạch và diode