Đồng hồ đo điện trở cách điện Fluke 1577

  • Kiểm tra điện áp cách điện 500 V, 1000 V
  • Kiểm tra cách điện: 0,1 MΩ đến 600 MΩ
  • Tự động xả điện áp
  • Điện áp AC / DC
  • DC millivolts
  • Đo dòng AC / DC
  • Điện trở (0,1 đến 50 MΩ)
  • Đo thông mạch
Mã: Fluke 1577 Danh mục: