Đầu dò tần số cao Fluke 85RF

  • Dải điện áp RMS 0,25 đến 30V
  • Tỷ lệ AC: DC 1: 1
  • Độ chính xác tỷ lệ 0,5dB (@ 25 MHz & 10MΩ)
    • ± 1,0dB dưới 0,5V
Danh mục: