Đầu dò nhiệt độ giảm dần Fluke 80PK-26 SureGrip ™

  • Phạm vi đo: -40 đến 816ºC
  • Dây dài đo linh hoạt hơn
  • Đầu dò kiểu đâm xuyên
Danh mục: