Đầu dò điện áp Fluke VPS100-R 10: 1 Đỏ 100 MHz

    • Đầu dò điện áp cách điện kép.
    • Bộ đầu dò và dây đạt chuẩn CAT III 600 V
    • Đầu dò điện áp 10: 1 (1 màu đỏ)
    • Móc kẹp cho đầu dò (1 màu đỏ)