Đầu dò điện áp cao Fluke 80K-6

Tính năng chính

  • Đầu dò điện áp cao cho phép vạn năng đo đến 6.000V. Chỉ dành cho các ứng dụng năng lượng thấp
  • Bảo hành một năm

 

Danh mục: