Dao động ký Fluke 190-104 (4 kênh, băng thông 100 MHz)

  • Bốn kênh đầu vào độc lập
  • Băng thông 100 MHz
  • Tốc độ lấy mẫu nhanh: lên tới 2,5 GS / s với độ phân giải lên tới 400 ps
  • Chụp một lần, độ rộng xung và kích hoạt video
  • Bộ nhớ ghi 10.000 điểm trên mỗi lần chụp dạng sóng theo dõi
  • Tiêu chuẩn an toàn CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, xếp hạng an toàn
  • Pin lithium tiêu chuẩn hoạt động tới 7 tiếng
Danh mục: