Cửa sổ hồng ngoại Fluke CV300 ClirVu® 75 mm (3 in)

  • Chống hồ quang điện
  • Chứng nhận SIRA IP65
  • Sử dụng kèm camera nhiệt Fluke
  • Nhà sản xuất Fluke