Cửa sổ hồng ngoại Fluke CV200 ClirVu® 50 mm (2 in)

    • Chống hồ quang điện
    • Chứng nhận SIRA IP65
    • Sử dụng kèm camera nhiệt Fluke
    • Nhà sản xuất Fluke