Cửa sổ hồng ngoại Fluke 100 CLKT

  • Chống hồ quang điện
  • Chứng nhận SIRA IP65
  • Sử dụng chung với CAmera nhiệt
  • Nhà sản xuất Fluke