Combo kit Fluke 62 MAX+/T+PRO/1AC

  • Đo nhiệt độ không tiếp xúc
  • Đo điện áp không tiếp xúc
  • Kiểm tra dòng điện cao áp
  • Ứng dụng HVAC
  • Nhà sản xuất Fluke