Combo kit Fluke 414D/62 MAX+

  • Đo nhiệt độ không tiếp xúc
  • Đo khoảng cách
  • Đo diện tích thể tích
  • Chống nước chống bụi
  • Bảo hành 1 năm