Chân đầu dò cứng Fluke TP88

  • Kim đầu dò 2 mm (0,08 inch)
  • Cho phép kiểm tra đến 60 V DC
  • Đầu kim đảm bảo tiếp xúc tốt với đầu nối điện và lớp cách điện của chốt bảo vệ nó khỏi bị đoản mạch với các dây khác
  • Bên ngoài bọc lớp cao su cách điện