Cáp kết nối USB Fluke OC4USB

  • Kết nối với máy tính qua cổng USB
  • Hỗ trợ các máy hiện sóng dòng Fluke 120 Series và Fluke 190 Series ScopeMeter
  • Kết nối máy phân tích chất lượng điện năng 43, 43B và 430 Series
  • Hỗ trợ Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98 SE