Cáp kết nối Fluke PM 8914/001 CombiScope

Cáp kết nối Fluke PM 8914/001 CombiScope  sử dụng cho các dòng máy hiện sóng để kết nối với máy tính