Cáp đầu vào phụ 1730 Energy Logger

  • Cho phép tích hợp cảm biến bên thứ ba bên ngoài vào Fluke 1730
  • Đầu vào: 0 đến ± 10 V dc, 1 lần đọc / giây
  • Đầu nối BNC