Camera nhiệt hồng ngoại Fluke Ti90

  • Độ phân giải 80 x 60
  • Dải nhiệt độ từ -20 tới 250 độ C
  • Độ phân giải không gian IFOV: 5,6mRad
  • Trường nhìn: 19,5 ° H x 26 ° V
  • Lấy nét cố định.
  • Tỷ lệ khung hình: 9Hz
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 2 ° C hoặc 2%