Camera nhiệt hồng ngoại cố định Fluke RSE600

  • Dải đo nhiệt độ: -10 đến 1200 ° C
  • Độ chính xác: ± 2 ° C hoặc ± 2%
  • Độ phân giải: 640 x 480 (307.200 pixel)
  • Độ nhạy nhiệt: ≤0,040 ° C
  • Độ phân giải không gian: 0,93 mRad
  • Tỷ lệ khung hình: 60 Hz hoặc 9 Hz