Camera nhiệt Fluke TiX660

  • Được xây dựng với Fluke Connect
  • Độ phân giải 640 x 480 (307.200 pixel)
  • Chế độ nâng cao siêu phân giải 1280 x 960 (1.228.800 pixel)
  • Độ phân giải không gian 0,8 mRad
  • Phạm vi nhiệt độ: -40 đến 3632 ° F (-40 đến 2000 ° C)
  • Độ chính xác ± 1,5 ° C hoặc ± 1,5%
  • Tốc độ khung hình 60 Hz

 

Danh mục: