Camera nhiệt Fluke TiS60+(-20 °C đến 400 °C)

  • Độ phân giải 320 x 240
  • Chống rơi vỡ từ từ độ cao 2 mét
  • Lấy nét cố định
  • Đo đến 400 °C