Camera nhiệt Fluke TiS55+

  • Các tính năng chính TiS55 +
  • Độ phân giải hồng ngoại 256 x 192 (49.152 điểm ảnh)
  • IFOV 1,91 m
  • Góc nhìn 28 ° x 20 °
  • Khoảng cách lấy nét tối thiểu 0,5 m
  • Hệ thống lấy nét: Lấy nét bằng tay và lấy nét cố định ở vị trí lấy nét 1 mét
Danh mục: