Camera nhiệt Fluke TiS

  • Dải đo nhiệt độ: -20 ° C đến +100 ° C
  • Độ chính xác: ± 5 ° C hoặc 5%
  • Độ phân giải hồng ngoại: 120 x 120
  • Tốc độ làm mới 9 Hz
  • Độ nhạy nhiệt: ≤ 0,1 ° C ở nhiệt độ mục tiêu 30 ° C. (100 mK)
  • Trường quan sát: 17 ° x 17 °
  • Độ phân giải không gian: (IFOV) 2.50 mRad