Camera nhiệt Fluke TI55FT

Điều chỉnh độ phát xạ 0,1 đến 1,0 (gia tăng 0,01)
Trường nhiệt (FOV) Ống kính 54mm: Ống kính 9 ° x 6 ° FOV
20 mm: 20 ° x 17 ° FOV
Độ phân giải không gian (IFOV) 1,30 mrad