Camera nhiệt Fluke Ti480

 • Phạm vi nhiệt độ -20 °C đến +800 °C
 • 0,93 mRad, độ phân giải không gian 1065: 1
 • Độ phân giải đầu dò 640 x 480
  • 1280 x 960 với SuperResolution
  • Độ phân giải hồng ngoại lên tới 614.400px
 • Trường nhìn 34 ° H x 24 ° V
 • Độ chính xác ± 2 ° C hoặc 2% ở 25 ° C
 • Phạm vi phổ 7,5 đến 14μm
 • Tốc độ khung hình 60Hz
Danh mục: