Camera nhiệt Fluke Ti300+(320 x 240, -20 °C đến 650 °C)

  • Lấy nét thủ công hoặc tự động
  • Đo tới nhiệt độ: 650 °C
  • Độ phân giải cảm biến: 320 x 240