Camera nhiệt Fluke Ti25

  • Dải đo nhiệt độ:-20 ° C đến + 350 ° C
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 2 ° C hoặc 2%
  • Độ phân giải: 640 x 480
  • Độ nhạy nhiệt:  ≤0.09°C @ 30°C
  • Độ phân giải hồng ngoại: 160 X 120
  • Dải đo mở rộng: 600 độ C
  • Phản ứng phổ: 7,5 đến 14
  • Trường nhìn: 23 ° x 17 °