Camera nhiệt Fluke Ti125

  • Độ nhạy nhiệt nhỏ nhất
  • Độ phân giải hình ảnh 160 x 120
  • Độ phân giải camera 3MP
  • Đánh dấu 3 điểm
  • Phạm vi đo nhiệt độ -20 ° C đến + 350 ° C (Ti125)