Camera nhiệt Fluke Ti100

Quang học 22,5 ° x 31 °
Độ chính xác ± 2 ° C / ± 2%
Trọng lượng 0,726 kg