Camera kiểm tra sợi quang Fluke FI-500

  • Có đèn chiếu sáng PortBright ™ để xem các cổng trong bảng tối và dày đặc
  • Tự động lấy nét cho hình ảnh ổn định trong vài giây
  • Màn hình lớn để xem các mặt cuối chế độ đơn và đa sợi
  • Bao gồm 4 đầu UPC (LC, SC, 1,25 mm và 2,50 mm). Có sẵn mẹo APC
  • Autocenter để kiểm tra chính xác sợi ferule