Camera kiểm tra chân cáp quang Fluke FI2-7300

  • Tổng khả năng hiển thị endface với Live View từ toàn thân đến endface cá nhân
  • Tích hợp với Versiv / LinkWare cho hoạt động và tài liệu đơn giản hoặc với điện thoại di động để thử nghiệm và chia sẻ
  • Kết quả vượt qua / thất bại tự động trong vài giây
  • Thiết kế nhiều camera tự động lấy nét / tự động để chụp ảnh thời gian thực
  • Thiết kế chắc chắn, tiện dụng với bao da tiện lợi
  • Hỗ trợ một hoặc hai hàng 8,12 hoặc 16 đầu nối UPC hoặc APC cũng như các sợi đơn