Camera hồng ngoại Fluke TiX620

Nhiệt độ vận hành -25 °C đến +55 °C (-13 °F đến 131 °F)
Nhiệt độ lưu trữ -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến 158 °F)

 

Danh mục: