Camera hồng ngoại Fluke TiX1000

  • Độ chính xác: ± 1,5 mm
  • Phạm vi: 70 m (230 ft)
  • Bước sóng: 635nm (đỏ)
  • Lớp laser: 2
Danh mục: