Camera hồng ngoại Fluke Ti95

Độ phân giải đầu dò 80×80 (6.400 pixel)
Lĩnh vực xem 26 ° H x 26 ° V
Khoảng cách lấy nét tối thiểu 46 cm (18 in)