Bút thử điện áp không tiếp xúc Fluke 1AC II

  • Phát hiện điện áp không tiếp xúc
  • Khi có điện áp sẽ báo đèn đỏ và báo âm bíp
  • Tự kiểm tra liên tục để bạn luôn biết nó hoạt động
  • Phạm vi điện áp rộng 90 V đến 1000 V AC hoặc 200 V đến 1000 V AC
  • Chế độ âm thanh / im lặng để thêm tiện lợi