Bơm thử thủy lực Fluke 700HTP-2

  • Công suất đầu ra tối đa 10000 psi/690 bar
  • Cho phép điều chỉnh dòng chảy, thể thích
  • Điều chỉnh áp suất tích hợp núm vernier để điều chỉnh áp suất tốt
  • Bảo hành 1 năm

 

Danh mục: