Bơm áp suất thấp Fluke 700LTP-1

  • Dễ vệ sinh không cần tháo gỡ
  • Bơm áp suất tạo chân không
  • Tạo áp suất thấp tới 100 psi
  • Bơm sử dụng cho Fluke 700 series và FLuke 717
Danh mục: