Bộ van giảm áp Fluke 700PRV-1

  • Điều chỉnh từ 725 đến 5800 PSI (50 đến 200 bar)
  • Đặt trước ở mức 2.900 psi / 200 bar
  • Độ lặp lại tới 10% của cài đặt danh nghĩa
  • Cài đặt trực tiếp vào máy bơm 700HTP-1
Danh mục: